Vragen en antwoorden

Algemene vragen


Dit hangt af van voorziening tot voorziening. We organiseren onze dienstverlening zodat we steeds een oplossing zoeken waardoor u geholpen bent. Met andere woorden, als er zich een dringende nood voordoet en in een bepaalde zorgvoorziening zou er een wachtlijst zijn, dan zullen onze trajectbegeleiders samen met u alternatieven bekijken. Neem gerust altijd contact met de voorziening van uw keuze.

Zeker. Stagiairs in diverse disciplines kunnen bij ons stage lopen. Dat kan in de zorg zijn, maar ook voor administratieve, logistieke of technische functies. We werken ook samen met scholen of opleidingsinstituten (kappers, kiné, verpleegkunde, podologie, manicure, verzorging, VTI technische stages,  etc.) om de studenten van die organisaties stagemogelijkheden te bieden.

In normale tijden zijn al onze zorgvoorzieningen een ‘open huis’. Dat wil zeggen dat iedereen komt en gaat waar hij of zij dat wil. Maar in deze coronacrisis moeten we ons aanpassen. Voor de bezoekregeling kan u best contact opnemen met de voorziening zelf.

Zeker en vast! U bent als vrijwilliger meer dan welkom. Contacteer de zorgvoorziening waar je vrijwilligerswerk zou willen doen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Zeker en vast! Zowel met als zonder zorgopleiding kan je als jobstudent aan de slag in één van onze huizen. Meer info vind je op de vacaturepagina en je kan meteen online solliciteren!

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kinesitherapie, ergotherapie of logopedie aan. Deze diensten kunnen op aanvraag, op voorschrift van huisarts of specialist gebruikt worden.

Contact met familie is heel belangrijk voor ons. Als u vragen heeft kan u terecht bij de sociale dienst van de zorgvoorziening of bij de trajectbegeleider. Uiteraard staat de directie steeds klaar om vragen te beantwoorden of zaken te verduidelijken.

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kapper, pedicure enz. aan. Het volstaat een afspraak te maken. Elke bewoner kan ook kiezen om naar de eigen kapper of pedicure te gaan.

Huisdieren zoals honden en katten mogen mee op bezoek komen maar ze kunnen niet in het woonzorgcentrum  blijven. Kleinere huisdieren zoals vissen en vogels zijn wel mogelijk mits afspraken op voorhand.

Specifieke vragen De Zonnewende


Binnen De Zonnewende hebben we een Infopunt Dementie.

Onze begeleiders geven gratis advies en begeleiding voor thuiswonende gezinnen die met dementie geconfronteerd worden. Wil je hulp om uw partner/moeder/vader met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Heb je een familielid die problemen heeft met het geheugen.

Het advies gaat van tips, vb. bij nachtelijke onrust, tot persoonlijke begeleiding om zo lang mogelijk, op een comfortabele manier, thuis te blijven wonen.

Daarnaast wordt in de vorm van een koffietafel dementie ook lotgenotencontact georganiseerd.

Wenst u het Infopunt Dementie te contacteren kan dat via:

051 82 88 30 of dementiemeulebeke@gvo.be

 

Het woonzorgcentrum bestaat uit verschillende woonwijken waar 10 tot 15 bewoners samen leven volgens het principe van kleinschalig wonen: een living met zithoek, een kleine keuken, een mooi uitzicht, een medewerkerspost, waarbij de volledige zorgomgeving het welzijn en de vrijheid van de bewoners bevordert.

U kan telefonisch contact opnemen met de sociale dienst op het nummer 051 48 81 72 of via mail naar sd.dezonnewende@gvo.be.

Samen met u zoeken wij naar een oplossing. Eventueel kan u al eens contact opnemen met het OCMW in uw gemeente.

Als trajectbegeleider begeleiden we u en uw directe omgeving doorheen het complexe zorgverleningsaanbod. We geven neutraal en deskundig advies en bekijken samen met jouw de verschillende mogelijkheden.

Thuis komen in een nieuw huis is wennen. Voor onze bewoner betekent dit dat we zoveel mogelijk de alledaagse leefgewoontes van voor het verblijf bij ons behouden. De dagindeling, kledijkeuze, ochtendroutine, invulling vrije tijd, maaltijdkeuze, ... zijn immers cruciale gewoontes die het thuisgevoel versterken.

Ook in de zorg willen we wendbaar afstemmen op de noden van onze bewoners.

Ja, onze cafetaria is een open ontmoetingsplaats. De bediening gebeurt door vrijwilligers die iedereen met een warme glimlach laten genieten van een drankje of een zoete zonde.

Ja, mits reservatie kan je lunchen in bistro 'Beirelekker'. Je kan er kiezen tussen verschillende menu's aan democratische prijzen. Reserveren kan via het onthaal op het nummer 051 48 81 72.

Ja, wij hebben een stille ruimte 'De Eik'.

De stille ruimte wordt ter beschikking gesteld aan groepen die in het kader van een bezinning, vorming, familiebezoek of koffietafel, vergadering, ... op zoek zijn naar een geschikte ruimte.