Centrum voor oriënterend kortverblijf


Ouderen waarvan de thuissituatie moeilijk verloopt, kunnen bij ons in het oriënterend kortverblijf terecht. Samen met u en uw netwerk wordt een belgeleidingstraject uitgewerkt om naar de meeste passende woonvorm toe te werken. Hierbij kan u rekenen op een multidisciplinair team van een maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, kinesist, zorg-verpleegkundige, uw huisarts en/of thuiszorgdiensten,...

Het oriënterend kortverblijf beschikt over 7 kamers en biedt u tijdelijk opvang en verzorging aan voor een minimumperiode van 14 dagen en een maximumperiode van 60 dagen.

De dagprijs bedraagt 76,02 euro, excl. dokters- en apotheekkosten, kapper, pedicure, onderhoud persoonlijk linnen en vervoer.