Centrum voor oriënterend kortverblijf


Ouderen waarvan de thuissituatie moeilijk verloopt, kunnen bij ons in het oriënterend kortverblijf terecht. Samen met u, uw netwerk wordt een belgeleidingstraject uitgewerkt om naar de meeste passende woonvorm toe te werken. Hierbij kan u rekenen op een multidisciplinair team van een maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, kinesist, zorg-verpleegkundige, uw huisarts en/of thuiszorgdiensten,...

Het oriënterend kortverblijf beschikt over 7 kamers en biedt u tijdelijk opvang en verzorging aan voor een minimumperiode van 14 dagen en een maximumperiode van 60 dagen.

De dagprijs bedraagt 74,79 euro, excl. dokters- en apotheekkosten, kapper, pedicure, onderhoud persoonlijk linnen, vervoer.