Bezoek


Ons woonzorgcentrum is een 'open huis' en komt en gaat iedereen zoals hij/zij wil.

Ontmoeting is belangrijk: tussen jong en oud, bewoner en inwoner, familie of toevallige passant.