Corona update


Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 bepaalt dat voor iedere persoon van 12 jaar en ouder het verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondneusmasker in de binnenruimten van de zorginstellingen. Onder zorginstellingen wordt verstaan:

  • algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen;
  • residentiële ouderenzorg;
  • gezinszorg, thuiszorg en lokale dienstencentra in een zorgsituatie;
  • revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • voorzieningen die erkend of vergund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Dit betekent dat én alle medewerkers én alle bezoekers een chirurgisch mondneusmasker dienen te dragen in ons huis, niet de bewoners.

Indien er op een woonwijk binnen ons huis een corona-uitbraak is, dan vragen we dat iedereen die er werkt of op bezoek komt, een FFP2 mondneusmasker draagt.

Gezien de hoge besmettelijkheid, geldt het dragen van een FPP2 masker in ons huis ook indien je symptomen vertoont zoals hoofd- of keelpijn, of indien je een recent risicocontact hebt gehad met een besmette persoon.

Daarnaast blijven de volgende regels gelden:

  • 2 bezoekers op de kamer.
  • verlucht goed de kamer.
  • Houd zoveel mogelijk de nodige afstand

Hartelijk dank om deze maatregelen te volgen!

Samen staan we sterk!