Initiatieven voor dementievriendelijke zorg

Dat dementie een steeds groter wordende uitdaging is voor onze maatschappij, is ondertussen al lang duidelijk. De Zonnewende is sterk bezig met de problematiek van dementie. Twee initiatieven die dit illusteren.


  1. Onze zorgprofessionals en mantelzorgers krijgen via de Toolbox Dementie een praktisch instrument in handen waar ze kapstokken krijgen aangereikt om in verschillende situaties te kunnen adviseren en helpen. Het doel is steeds om personen met dementie zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te laten wonen op een kwalitatieve manier. Elk hoofdstuk uit de Toolbox vertegenwoordigt een kamer in de woning, waar voor de meest alledaagse uitdagingen methodeveranderingen voorgesteld worden. Elke aanpassing krijgt dezelfde structuur: een omschrijving van de situatie, gevolgd door uitleg bij de werking, een aantal tips en ten slotte ook een prijsindicatie. Al kan je heel wat van die tips mits enige creativiteit zelf maken. Elke methodeverandering start uiteraard vanuit respect voor de persoon met dementie. De focus ligt daarbij op wat wél lukt en op het verder versterken van zijn autonomie.
  2. Voor wie zorg draagt voor iemand met een dementie in de gemeente Meulebeke is er de Koffietafel Dementie. Die koffietafel is een ontmoetingsmoment voor wie zorg draagt voor iemand met dementie. Tijdens de koffietafel kan je informatie en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers en dementieconsulenten. We vertrekken steeds vanuit een bepaald thema waarover we informatie en advies geven zoals: ‘welke misverstanden bestaan er rond dementie?’ of ‘hoe ga je om met veranderend gedrag?’ of ‘welke mogelijkheden zijn er om toch contact te hebben met de persoon met dementie?’